Shaun Gordon Photography | Ezra Furman. Glastonbury The Park Stage. 2016.